POŠTOVANI KORISNICI,

U cilju dodatnog podizanja kvaliteta televizijskog servisa uvodimo nove kanale u visokoj (HD) rezoluciji u okviru TV+ programske šeme.

Počev od 1. oktobra 2020. godine, sledeći kanali prelaze iz standardnog (SD) u visoki (HD) kvalitet emitovanja: Fox Life, National Geographic, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Brazzers, Duna World.

Ponosni smo na činjenicu da smo i dalje kablovski operater sa najviše HD TV kanala u ponudi, na zadovoljstvo svojih korisnika.

Takođe Vas obaveštavamo da od 15. oktobra 2020. godine kanal LiChi TV, menja svoj naziv u TV2 Séf.

Molimo korisnike da izvrše automatsku pretragu kanala da bi izmene bile vidljive.