ST CABLE INTERNET

Zaokružite ultrabrzi internet, fiksnu telefoniju i pouzdan hosting u neki od OFFICE paketa!

SIMETRIČNI PRISTUP

Stalni pristup internetu velikih brzina sa simetričnim pristupom (download i upload brzine su identične), za poslovne korisnike, manje operatere i rezidencijalne korisnike sa specifičnim zahtevima.

ASIMETRIČNI PRISTUP

Internet pristup za poslovne korisnike, sa prednostima asimetričnog pristupa: DOBAR ODNOS CENE I VELIKIH DOWNLOAD BRZINA.

OFFICE BASIC

(NET / HOSTING / TEL)

70/5

Mbps

5GB

prostora

200

minuta

Besplatan WiFi ruter 10 e-mail naloga Besplatan .co.rs domejn Besplatan fiksni bežični telefon uz novi ST Cable broj BESPLATAN PRENOS BROJA Besplatno telefoniranje unutar ST Cable mreže 200 BESPLATNIH minuta ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i inostranstvu (Zona 1)

CENA PAKETA

2.700

din/mesečno

OFFICE MEDIUM

(NET / HOSTING / TEL)

100/5

Mbps

10GB

prostora

2x200

minuta

Besplatan WiFi ruter 50 e-mail naloga Besplatan .co.rs domejn Besplatan fiksni bežični telefon uz novi ST Cable broj BESPLATAN PRENOS BROJA Besplatno telefoniranje unutar ST Cable mreže 2 linije 2 x 200 BESPLATNIH minuta ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i inostranstvu (Zona 1)

CENA PAKETA

3.700

din/mesečno

OFFICE PREMIUM

(NET / HOSTING / TEL)

120/10

Mbps

20GB

prostora

2x200

minuta

Besplatan WiFi ruter 50 e-mail naloga Besplatan .co.rs domejn Besplatan fiksni bežični telefon uz novi ST Cable broj BESPLATAN PRENOS BROJA Besplatno telefoniranje unutar ST Cable mreže 2 linije 2 x 200 BESPLATNIH minuta ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i inostranstvu (Zona 1)

CENA PAKETA

4.900

din/mesečno

OFFICE ULTIMATE

(NET / HOSTING / TEL)

180/10

Mbps

50GB

prostora

2x200

minuta

Besplatan WiFi ruter neogr. broj e-mail naloga Besplatan .co.rs domejn Besplatan fiksni bežični telefon uz novi ST Cable broj BESPLATAN PRENOS BROJA Besplatno telefoniranje unutar ST Cable mreže 2 linije 2 x 200 BESPLATNIH minuta ka svim fiksnim brojevima u Srbiji i inostranstvu (Zona 1)

CENA PAKETA

6.700

din/mesečno

Navedene cene su bez PDV-a.

REGISTRACIJA AS BROJEVA I IP ADRESA

SAT-TRAKT je član RIPE NCC, regionalnog internet registra nadležnog za dodeljivanje internet resursa u Evroazijskom regionu, u svojstvu LIR-a (Lokalni Internet Registar). Kao LIR imamo mogućnost da registrujemo u RIPE bazi AS brojeve i IP adrese za partnere povezane na našu mrežu.

ST CABLE TELEFON

ANALOGNE LINIJE

Kroz odgovarajuću opremu, kao što su MTA (Multimedia Terminal Adapter) ili VoIP Gateway, smo u mogućnosti da pretplatnicima usluge fiksne telefonije isporučimo analogne telefonske linije, na koje mogu direktno povezati telefonske uređaje ili koje mogu povezati na telefonsku centralu sa analognim ulaznim portovima. U ovoj konfiguraciji po jedan telefonski broj je vezan za svaku telefonsku liniju.

SIP TRUNK

Telefonske linije isporučujemo kroz IP mrežu do pretplatnikove telefonske centrale, koja ima mogućnost da kroz SIP protokol preuzima ulazne linije. Kod ove vrste servisa broj telefonskih linija nije striktno povezan sa telefonskim brojevima, npr. moguće je isporučiti više ili manje telefonskih brojeva od broja telefonskih linija.

ST CABLE LAN

STRUKTURNO KABLIRANJE

Postavljanje kablovske instalacije u cilju izgradnje fizičkog nivoa umrežavanja prostorija jednog objekta ili umrežavanja više objekta. Strukturno kabliranje se izgrađuje u zvezdastoj topologiji, i omogućuje višenamensko korišćenje izgrađene mreže kao što su povezivanje računarskih i alarmnih sistema, video nadgledanja, telefona, jedinice za upravljanje industrijske automatizacije.

MANAGED LAN

Projektovanje lokalnih računarskih mreža, podešavanje mrežnih uređaja i potrebnih mrežnih servisa, kao i održavanje istih u cilju pružanja stabilne mrežne komunikacije koja odgovara svim izazovima današnjih potreba u ovoj oblasti. Uključuje proaktivni monitoring radnih parametara mrežnih komponenti.

IZNAJMLJIVANJE KORISNIČKE OPREME

SAT-TRAKT je operater koji pruža uslugu iznajmljivanja krajnje korisničke opreme svojim korisnicima (operaterima, poslovnim korisnicima i rezidencijalnim korisnicima). U grupu ove opreme spadaju ruteri, L2 svičevi, itd.

MENADŽMENT KORISNIČKE OPREME

SAT-TRAKT raspolaže sa provisioning management sistemom koji nam omogućava praćenje i upravljanje svim korisničkim uređajima, 24/7/365.

TEHNIČKA PODRŠKA NA LOKACIJI KORISNIKA

SAT-TRAKT je operater koji pruža tehničku podršku svojim i rezidencijalnim i poslovnim korisnicima na samoj lokaciji korisnika.

PRUŽANJE TEHNIČKE PODRŠKE UDALJENO (REMOTE HAND)

SAT-TRAKT je operater koji pruža tehničku podršku udaljeno svojim i rezidencijalnim i poslovnim korisnicima.

ST CABLE HOSTING

SERVER HOSTING

Smeštaj korisnikovih servera u rack ormane SAT-TRAKT-ovih data centara, koji obezbeđuju profesionalno okruženje za dugoročno funkcionisanje opreme. Ove prostorije su opremljene najmodernijom klimatizacijom, besprekidnim napajanjem, automatskim generatorom, protivpožarnom zaštitom, alarmnim sistemom i tehničkim monitoringom prostorija, video nadgledanjem, i neograničenim kapacitetima za pristup gobalnoj internet mreži.

SHARED WEB HOSTING

Smeštaj korisnikovih web strana i e-mail naloga na serverima SAT-TRAKT-a u cPanel okruženju, pri čemu hostovane web strane i e-mail nalozi koriste deljene resurse naših servera.

PRIVATNI MX SERVER

Omogućuje korisniku Shared web hosting usluge da koristi zasebnu IP adresu za svoju e-mail komunikaciju. Kroz nezavisnost od IP adresa drugih korisnika, garantuje se da se „SBL filtracija“ odlazne e-pošte odvija samo po IP adresi privatnog MX servera. Samim tim, privatni MX server nudi zaštitu od situacija gde je odlazna e-mail komunikacija blokirana zbog ostalih naloga u Shared web hosting okruženju.

REGISTRACIJA DOMENA

Registracija nacionalnih i internacionalnih domena kao i održavanje DNS rekord-a registrovanih domena, kojim se garantuje njihova dostupnost putem globalne internet mreže.

ST CABLE NADZOR/BEZBEDNOST

ALARMNI SISTEMI

ALARMNI SISTEMI SE SASTOJE OD:

 • alarmne centrale sa različitim brojem ulaznih zona,
 • rezervnog akumulatorskog napajanja za slučaj nestanka mrežnog napajanja,
 • detektora, sirena (unutrašnje i/ili spoljašnje antisabotažne, samonapajajuće), bežičnih i žičnih panik tastera.

Nudimo različite vrste detektora, u zavisnosti kakva funkcija treba da se ostvari.

Svaku aktivnost unutar štićenog prostora registruju detektori kretanja. Postavljamo ih na najčešća mesta prolaska poput prilaza i ulaza, hodnika, stepeništa i sl. Osim kretanja, potrebno je detektovati i otvaranje vrata i prozora. Za to nam služe magnetski kontakti koje biramo zavisno od same vrste vrata/prozora (plastična ili metalna) kao i od mogućnosti montaže (nadgradnja ili ugradnja).

U objektima u kojima postoji mogućnost prepada potrebno je instalirati panik tastere ili šine radi tihe dojave.

Ranu detekciju pokušaja provale u prostor će omogućiti prostorni detektor loma stakla koji reaguje na zvuk loma različitih tipova stakla.

Detektori vibracije postavljeni na štićenu površinu će detektovati pokušaj ulaska u prostor bušenjem, rezanjem ili udaranjem.

Alarmne sisteme možemo proširiti detektorima gasa, detektorima dima, detektorima temperature, vlage i poplave.

Mozak svakog sistema zaštite je alarmna centrala koja prima informacije od raznih detektora i dojavljuje alarmne situacije.

Za uključenje i isključenje alarmnih sistema se koriste šifratori (tastature). Postoje u više verzija odnosno razlikuju se u načinu unosa i prikaza informacija. Led šifratori za prikaz koriste LED diode, LCD šifratori za prikaz koriste LCD zaslon a postoje i LCD šifratori sa zaslonom osetljivim na dodir.

VIDEO NADZOR

POVEĆAJTE BEZBEDNOST UGRADNJOM VIDEO NADZORNOG SISTEMA.

Sistemi video nadzora imaju višestruku ulogu u zaštiti. Njihova prva funkcija je odvratiti potencijalnog počinioca krivičnog dela kako bi odustao od svoje namere u najranijoj fazi. Video nadzorni sistemi povećavaju efikasnost službe fizičkog obezbjeđenja. Fleksibilna i moćna video rešenja omogućuju da se sa udaljene lokacije nadziru ljudi, privatno vlasništvo ili industrijski procesi. Sa video nadzorom možete vršiti detekciju kretanja osoba u štićenom prostoru radi detekcije neuobičajenih aktivnosti kao što je kretanje osoba prostorom van radnog vremena, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor posetioca na nekom događaju i slično. Video nadzorni sistemi omogućuju i formiranje video arhive, stoga su pogodni za obezbeđivanje video dokaza u istražnim postupcima.

Tipičan sistem video nadzora sastoji se od kamera, objektiva, monitora, uređaja za digitalno snimanje, obradu, napajanje i prenos video signala kao i dodatne opreme. Važno je napomenuti da svi uređaji moraju biti usklađeni da bi besprekorno obavljali svoju funkciju. Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene. Zbog specifičnosti svake lokacije ne postoji univerzalan model.

Za klasične instalacije video nadzora koristimo standardne kamere na koje dodajemo objektive prema potrebi aplikacije. Ovakve kamere su kvalitetna prevencija od krađe ili oštećenja imovine, provala i štete koje su počinjene od strane kupaca, dobavljača ili zaposlenih. U zavisnosti od Vaših potreba možemo instalirati kamere u boji, standardne ili kamere sa visokom rezolucijom. Kamere možemo instalirati u spoljašnjem prostoru ugradnjom u vodootporna spoljna kućišta čime kamere štitimo od svakog slučajnog ili namernog oštećenja. U kućište kamere možemo ugraditi grejač koji štiti kameru od uticaja niskih temperatura. Na kućište se stavlja pokrov koji omogućuje zaštitu od sunca pri čemu se obezbjeđuje jasna slika čak i pri najjačem dnevnom osvetljenju. Kada je potreban diskretan video nadzor, kada prostor ne dozvoljava ugradnju većih kamera, odnosno kada ne želimo da osoba koju posmatramo vidi i prepozna kameru koriste se mini i skrivene kamere u posebnim kućištima.

SATELITSKO PRAĆENJE VOZILA

Korišćenjem satelitskog praćenja vozila racionalizuje se upotreba voznog parka i smanjuje potrošnja goriva. Što brojniji vozni park imate time je potreba za satelitskim praćenjem veća. REAGUJTE NA VREME I SMANJITE NEPOTREBNE TROŠKOVE.

Satelitsko praćenje vozila Vam omogućava da sami pratite svoja vozila, objekte i ljude na bilo kom PC računaru ili mobilnom telefonu. Sistem satelitskog praćenja vozila je postao svakodnevnica u modernom poslovanju. Sistem satelitskog praćenja vozila je prvenstveno namenjen preduzećima sa sopstvenim voznim parkom ali ga može koristiti svako ko želi da poboljša kontrolu nad svojim vozilima i unapredi njihovu sigurnost. Sistem satelitskog praćenja, može se primeniti kao zamena za dobar alarmni sistem skupih i specijalizovanih vozila, pomoću kojeg možemo sprečiti krađu tj. dobiti informaciju o pokušaju krađe vozila.

GPS-GPRS satelistski sistem za praćenje vozila omogućava velike uštede u smislu bolje organizacije i veće kontrole zaposlenih. Sistem satelitskog praćenja vozila u kombinaciji sa dodatnim senzorima, Vam omogućava detaljan uvid u sve važne informacije koje su Vam potrebne za kontrolisanje voznog parka iz čega možete imati uvid u ponašanje vozača ili rukovaoca radnom mašinom.

SATELITSKIM PRAĆENJEM VOZILA MOŽETE:

 • Pratiti celokupnu istoriju kretanja vozila na mapi u realnom vremenu (sa zabeleženim brzinama, dužinom kretanja i stajanja),
 • Pratiti nivoe goriva,
 • Pratiti parametre rada motora,
 • Pratiti senzore za temperaturu,
 • Postaviti alarme koji javljaju povredu zadate rute,
 • Pratiti prekoračenja brzine.

Istoriju kretanja vozila možete pregledati i u grafičkom obliku, tabelarno i dijagramski; prema odabranom vozilu, vremenskom periodu. Podatke iz izveštaja moguće je prebaciti u Excel ili CVS format.

Boljom organizacijom rutiranja i praćenja vozila, smanjenjem krađe goriva i maziva, pomoću sistema za satelitsko praćenje vozila dolazite do značajne uštede finansijskih sredstava. Što brojniji vozni park imate, to je potreba za satelitskim praćenjem veća.

KONTROLA PRISTUPA

Jedan sistem kontrole pristupa se u osnovi sastoji od: kartica, čitača kartica i kontrolera koji omogućava otključavanje električne brave i komunikaciju sa računarom na kom se nalazi odgovarajući softver. Kontrola pristupa prvenstveno omogućava kontrolu ulaza i izlaza. Pomoću kartica i čitača omogućuje se nesmetan i pojednostavljen ulaz ovlašćenim licima. Tako se ujedno vrši i zaštita objekata i prostorija od pristupa neovlašćenih lica.

Prednost kartica u odnosu na ključeve je višestruka. Jedna kartica može da otvara više vrata. Softverski se mogu dodeliti, ograničiti ili prekinuti ovlašćenja za ulazak ili izlazak, pri tom ne treba da se menja brava.

Uvođenje elektronskih sistema za kontrolu pristupa jednostavno se rešavaju zahtevi za ograničenim pristupom pojedinim delovima štićenog prostora. U okviru ovoga vrši se kontrola kretanja lica sa privremenim pravom pristupa objektu.

U velikom broju slučajeva sa kontrolom pristupa se kombinuju sistemi za evidenciju radnog vremena kao osnov za obračun plata i praćenje radnih aktivnosti zaposlenih. Ujedno se može kontrolisati vreme boravka u pojedinim zonama.

Sistemi kontrole pristupa mogu se kombinovati sa kamerama koje nadgledaju mesta kontrolisanog pristupa.

ST CABLE PRENOS PODATAKA

DARK FIBER

Servis iznajmljivanja single modnih vlakana na trasama gde SAT-TRAKT ima svoju optičku infrastrukturu.

TDM SERVISI

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) je iznajmljeni TDM vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko svoje mreže SDH multiplex-era. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) je iznajmljeni TDM vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko svoje mreže DWDM multiplex-era. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

IP/MPLS VPN

VPLS (Virtual Private LAN Service)

Iznajmljeni Ethernet LAN servis između dve ili više pristupnih tačaka, koji je realizovan preko MPLS mreže operatora. Konekcija jedne pristupne tačke povezuje njen CPE uređaj sa svim ostalim CPE uredjajima u okviru istog VPLS-a. Klijentski uređaji u VPLS mreži mogu ostvariti komunikaciju kao da su na istom LAN-u, korisniku je omogućena puna kontrola rutiranja izmedju CPE uredjaja, i korisnik ima izbor da koristi bilo koji routing protokol čak i one koji ne rade po IP osnovi (IPX , Apple Talk). Korisnik za CPE uređaj može koristiti ruter ili ethernet svič. U slučaju VPLS servisa su prenosni kapacitet, QoS i bezbednost prenosa garantovani.

L2VPN (Layer 2 Virtual Private Network)

L2VPN je servis koji pruža transparentno povezivanje dve pristupne tačke, preko infrastrukture operatora. Klijentski uređaji mogu ostvariti komunikaciju kao da su povezani direktno na L2 nivou, korisniku je omogućena puna kontrola rutiranja izmedju CPE uredjaja, i korisnik ima izbor da koristi bilo koji routing protokol čak i one koji ne rade po IP osnovi (IPX , Apple Talk). Korisnik za CPE uređaj može koristiti ruter ili ethernet svič. U slučaju L2VPN servisa su prenosni kapacitet, QoS i bezbednost prenosa garantovani.

L3VPN

L3VPN (Layer 3 Virtual Private Network) je rutiran VPN servis, i pruža povezivanje više lokacija u jedinstvenu računarsku mrežu. U slučaju L3VPN operator vrši uslugu rutiranja u okviru pružanog servisa, dok korisnik ima potpunu slobodu za izbor IP adresiranja. Tako korisnik lako može integrisati svoje postojeće mreže, bez izmena u svom adresnom prostoru i bez angažovanja sopstvenog IT inženjera koji će raditi održavanje ruting pravila.

Nudimo dve vrste L3VPN usluge:

 • Overlay VPN: VPN usluga ostvarena preko javne internet mreže sa IPSEC ili GRE protokolom. Uređaji korisnika direktno razmenjuju rute izmedju sebe, parametri servisa nisu garantovani (tzv. Best Effort servis).
 • Peer VPN: VPN ostvaren preko privatne MPLS mreže operatora, uređaji korisnika razmenjuju rute samo sa ruterom operatora. U slučaju ove vrste VPN servisa su prenosni kapacitet, QoS i bezbednost prenosa garantovani.
Podešavanja privatnosti
Kada posetite našu web stranicu, stranica može da sačuva informacije putem vašeg pretraživača iz određenih servisa, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti svoje postavke privatnosti. Imajte u vidu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na Vaše iskustvo na našoj web stranici i na usluge koje nudimo.