Sve češće susrećemo zlonamerne pokušaje za krađe digitalnog identiteta i poverljivih podataka naših korisnika, kao i podatke kreditnih kartica.

Ukoliko na javnom internetu, društvenim mrežama, preko e-mail poruke ili u bilo kom drugom obliku (npr. nagradne igre) se u naše ime traže poverljivi podaci (lični podaci, podaci o platnim karticama, korisničkim imenima, lozinkama i slično), molimo Vas da iste zaobiđete jer nisu poslati sa strane ST Cable- a.

Napominjemo da ovakve podatke SAT-TRAKT nikada neće tražiti od vas.

Sve informacije vezane za naše aktivnosti objavljujemo na zvanične stranice stcable.tv (.net/.rs) ili na zvaničnu Facebook stranicu SAT-TRAKT. Preporučujemo da ne otvarate webstranu koja je na drugom domejnu i obraća se u ime naše kompanije, kao ni imejl poruke od nepoznatih pošiljaoca. Budite posebno obazrivi ukoliko poruku dobijete od navodno finansijske institucije, državne institucije ili neke druge agencije koja zahteva podatke o vašem nalogu. Otvaranje datoteka priloga kao i pristup linkovima iz sumnjivih imejlova može zaraziti vaš računar zlonamernim softverom i omogućiti drugima potpunu kontrolu nad vašim podacima.